İŞLEVLER
Baskı, fotokopi, tarama, faks
İLK SAYFA ÇIKIŞI SİYAH (A4, HAZIR)
5,2 sn kadar kısa sürede
İLK KOPYA ÇIKIŞI SİYAH (A4, UYKU MODU)
12,2 sn kadar kısa sürede
SİYAH BEYAZ BASKI HIZI (ISO, A4)
Normal: Dakikada 71 sayfaya kadar